Category: wealth

  • Терапия за повишаване на мотивацията при алкохолизъм: път към възстановяване

    Терапия за повишаване на мотивацията при алкохолизъм: път към възстановяване Алкохолизмът е сложно и предизвикателно състояние, което засяга милиони хора по света. Преодоляването на пристрастяването към алкохола изисква многостранен подход и един ефективен терапевтичен метод е Терапията за повишаване на мотивацията (MET). Тази основана на доказателства интервенция е предназначена да засили вътрешната мотивация на индивида…